Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan Contoh Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru pdf Yang dapat anda download langsung. Bahasa Jawa merupakan salah satu mata pelajaran ( mapel ) yang di ujiankan pada saat UAS  tiba. Maka oleh karena nya, kalian yang sekarang duduk Kelas 6 SD  harus mempelajari lebih giat lagi tentang pelajaran Bahasa Jawa Kelas 6 SD .

UAS  merupakan sebuah hal yang wajib kalian ikuti. Mau tidak mau kalian harus mempersiapkan diri secara baik dan matang untuk menghadapi UAS, Kalian harus mencoba mencari prediksi – prediksi soal yang mungkin akan keluar pada hari ujian nanti.
Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Walaupun soal yang akan di ujikan nanti merupakan soal yang pernah di ujikan sebelumnya, tentu saja kalian harus mempelajari lagi Prediksi, kisi kisi dan kunci jawaban Ujian UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD  Tahun ini. yang dapat menambah lagi wawasan kalian supaya lebih memahami soal-soal yang akan di ujikan nantinya.

Download Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Berikut Link Download Nya:

Perlu di ketahui bahwa soal dan kunci jawaban mapel Bahasa Jawa Kelas 6 SD bukanlah bocoran soal yang akan keluar pada saat UAS nanti. Tetapi kami hanya membagikan soal - soal dan kunci jawaban untuk dapat menambah wawasan kalian supaya lebih memahami ketika ujian Bahasa Jawa tiba.

Prediksi Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Berikut Kutipan beberapa Prediksi Soal dan kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 Terbaru

Catatan: (kunci jawaban dan soal yang lengkap ada di dalam file download di atas)
UAS 1/ Ujian Akhir Semester 1
Tahun 20../ 20..
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS : 6 (Enam) SD
SEMESTER 1 (satu)
NAMA :
Nilai :


Wacanen Sing Premati !

Ndandosaken Sepedha Montor

Bapak mundhut sepedha montor enggal. Anggenipun ngreyen sampun angsal 500
km. Miturut buku paugeran servis, kedah servis sepisan. Pramila lajeng dipunasta
dhateng bengkel. Wonten ing bekel , lampu, rante, reting, busi lan mesinipun
dipuntiti, bokmenawi wonten ingkang kedah dipunsetel.
Bengkel langgananipun bapak panci sae. Naminipun bengkel “ Maju Jaya “.
Pirantinipun komplit.Tenaganipun timur sedaya, dhasar lulusan saking STM
Mesin. Pramila boten mokal menawi gadhah ketrampilan ing babagan mesin.
Tandangipun cepet cekat ceket, alus garapanipun. Boten nggumunaken menawi
tiyang ingkang nyervisaken wonten bengkel “ Maju Jaya “ kathah, ngantos sami
antri
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

I .WENEHANA TANDA PING ( X ) AKSARA A , B, C, UTAWA D ,
ING SANGAREPE WANGSULAN SING BENER !

1. Apa Irah-Irahane Wacan Ing Ndhuwur ?

A. Ndandosaken Sepedha Montor
B.Buku Servis Sepeda Motor
C. Bengkel Langgananipun Bapak
D. Bengkel “ Maju Jaya “.

2. Bapak nyervisake sepedha montor ono ing ....
A. Bengkel Maju Terus
B. Bengkel Maju Jaya
C. Bengkel Maju Berjaya
D. Bengkel Maju Tak Gentar

3. Perangan sepedha montor sing diteliti yaiku ....
A.Spion, foot step,dinamo C. Lampu,rante,reting,busi,mesin
B.Spion, lampu rem,handle, jog D. Lampu rem,dinamo,spion

4. Sing nyambut gawe ing bengkel saka lulusan sekolah ....
A. SMK Mesin C.STM Mesin
B.SMA Mesin D.SMAK Mesin

5. Pusakane Raden Arjuna yaiku ....
A. Panah Pasopati C. Ketug Lindu
B. Gadha Ruakpolo D. Kuku Pancanaka

6. Panengah Pandhawa iku jenenge ....
A. Puntadewa C. Janaka
B. Werkudara D. Nakula

7.Sing Nonton Bal-Balan Jejel . . . Ngebaki Stadion.
A.Muyel C.Menceb
B.Riyel D. Ngeyel

8.Wis Ana Sawulanan Reni Nandhang Lara . Mulane Awake Tansaya Kuru
Sasat Mung Kari . .
A.Dubang C.Bangjo
B.Lunglit D.Bangcuk

Nonton Badminton
Jono lagi nonton pertandingan badminton ing TV. Sing main Bita Pramita musuh
Cuan Ak Siong saka negara Cina. Pertandingan mau dianakake ing Indonesia,
ngrebutake Piala Geloha.

11. Irah-irahan wacana ing dhuwur yaiku ....
A. Pertandingan tenis
B. Pertandinga bulu tangkis
C. Nonton Badminton
D. Nonton bal-balan

12. Bu Guru ... amarga murid-murid padha rame.
A. nesu C. ngomel
B. duka D. muni-muni

13.Ditakoni Kok Mung Ngembang . . . , Aja Ndrenges Wae.
A.Jambu C.Asem
B.Suruh D.Bakung

14.Roning . . . Mas , Sampun Sayah Nyuwun Ngaso.
A.Asem C.Lombok
B.Krambil D.Mlinjo

15. Senajan wong liya, yen ana usahane melu ngrasakake. Ukara ing dhuwur yen diparibasake ...
A. Durung ilang puput lempuyange.
B. Dudu beras ditempurake.
C. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan.
D. Dom sumurup ing banyu.

28.Emboke Dielus-Elus , Anake Diidak-Idak. Unen-Unen Iki Klebu . . . .
Unen-Unen Iki Klebu . . . .
A.Pepindhan C.Paribasan
B.Wangsalan D.Cangkriman

29.Pitik Walik Saba Kebon , Batangane . . . .
A.Kates C.Nanas
B.Waluh D.Gedhang

30.Kuku Pancanaka Kuwi Gegamane . . . .
A.Arjuna C.Puntadewa
B.Wrekudara D.Nakula

31.Putra Pambarepe Pandhawa Yaiku . . . .
A.Arjuna C.Puntadewa
B.Wrekudara D.Nakula

47.Kembang Lombok Arane Menik, Yen Kembang Kacang Arane . . . .
A.Besengut C.Drenges
B.Mayang D.Gleges

48.Tukang Nabuh Gamelan Kuwi Diarani . . .
A.Niyaga C.Waranggana
B.Juru Gendhing D.Pacalang

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener lan permati!
1.Ukara tanduk yaiku ukara kang jejere .... pegawean
Jawab: Nindakake/ nglakoni
2.Bocah kok bobote abot kapas, iku tegese....
Jawab:Enteng banget
3.Layang ulem yaiku layang kang surasane ....
Jawab: aweh weruh sarto ndawuhi supaya teka/ rawuh
4.Timun, semangka kalebu tanduran pala ....
Jawab: Kesimpar
5.Dina minggu bocah kelas VI arep sepedha santai menyang pesisir. Pratelan sing
kalebu latar wektu yaiku ....
Jawab: Dina Minggu
6.Pandhawa iku cacahe lima. Dene panengahe pandhawa yaiku ....
Jawab: Raden Arjuna , Permadi , Ramade , Kumbang Ali – ali.
7. Bu Suryati nulis surat. Yen di gawe ukara tanggap dadi ....
Jawab: Surat ditulis bu Suryati.
8. Yen ( tandang ) aja grusa-grusu. Tembung “tandang “ kudune ....
Jawab: Tumandang
9.Wong loro nggawa siji ing pundhak arane nggotong. Wong siji nggawa loro ing
pundhak arane ....
Jawab: Mikul
10. Ibu saweg madosi arta ingkang ketriwal. Madosi padha karo....
Jawab: Nggoleti/ Ngluru

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel